Wie is Jezus?

by

Wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de […]

De vrucht van de Heillige Geest – Vrede

Eredienst van zondag 21 januari 2018 met Ps91. Jodai geeft een helderlijke uitleg over dit onderwerp aan de hand van: Filipenzen 4:6,7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en […]