Ps 92:13-15
De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.

Krachtig en Fris

Krachtig en Fris

In deze mooie bekende Psalm staat dat mensen in ouderdom vrucht dragen, en krachtig en fris zullen blijven. Dit is dan ook het uitgangspunt van deze gezellige groep!

PG Huizen erkent de grote bijdrage die senioren gedaan hebben tijdens hun leven. Krachtig en Fris is een bediening voor- en door hen. De ouderen zijn van vitaal belang voor de Gemeente. Zij zijn een stabiele factor als het gaat om het zijn van een voorbeeld voor jongere generaties. Ouderen blinken vaak uit in wijsheid, ervaring, stabiliteit en geestelijke volwassenheid. Maar ook zeker in liefde voor de Gemeente en elkaar.

Elke maand komen wij bij elkaar om gezellig te samen te zijn, elkaar op te bouwen, te luisteren naar een inspirerend Woord en dit alles onder het genot van een kop koffie en een maaltijd. Daarnaast is er ruimte voor uitstapjes en andere vormen van gezelligheid. Krachtig en Fris heeft een eigen Kerstdiner die in samenwerking met een groep vrijwilligers wordt uitgeserveerd.

 

Dus ben je 55+, dan hoor je er zeker bij!