Geschiedenis - PGHuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis

Wie zijn wij
 

Geschiedenis van de gemeente

Eind jaren vijftig / begin jaren zestig zijn er diverse groeperingen met een pinksterachtergrond actief in het Gooi. Enerzijds is daar de groep rondom de evangelist br. Dik Koppelle, die eerst nog in Laren samenkomt. In deze groep, de Vrije Evangelisatie, zitten onder meer br. en zr. Robbers en br. De Vente. Daarnaast is br. Rob van Gestel actief met een geluidswagen en hij predikt in het land. Br. Van Gestel zit ook in een gebedsgroep in Huizen, waarin ook br. en zr. Van Amstel en zr. Van Caspel zitten.

In 1960 wordt br. Van Gestel door de zusters Portier en Van Carspel benaderd om te komen tot het houden van samenkomsten in Huizen. In 1961 start men met deze samenkomsten, eerst in de vorm van bidstonden aan de Eemnesserweg thuis bij br. Van Gestel en later verplaatst de samenkomst zich naar de zolder aan de Kerkstraat ten huize van br. Van Amstel. Nadat ook de groep van de Vrije Evangelisatie zich had aangesloten verhuisde men de samenkomsten naar de Roskam aan de Voorbaan. Diverse adressen voor de samenkomsten volgden. In 1968 wordt besloten tot het oprichten van het kerkgenootschap Pinkstergemeente Huizen. Het eerste bestuur bestaat uit de broeders Van Gestel, De Vente en Koppelle. Door een gestage groei van de gemeente ontstaat het verlangen naar een eigen gebouw. Na een voorbereidingsperiode vanaf 1979 wordt in 1983 de eerste paal geslagen en in 1984 wordt het gebouw "De Fontein" opgeleverd. Hier komen we tot op heden nog steeds samen.
De gemeente is sinds de oprichting aangesloten bij de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland. De Broederschap is in februari 2002 gefuseerd met de Volle Evangelie Gemeenten Nederland. Door deze fusie ontstond de VPE

In 2004 is br. Van Gestel na jaren van trouw dienstbetoon gestopt als voorganger van de gemeente. Hierna volgt een periode van het zoeken naar een nieuwe voorganger. In deze periode wisselt de samenstelling van het gemeentebestuur een aantal keer.

Na een periode van biddend zoeken naar de weg die de Heer wilde gaan met Zijn gemeente is er sinds vorig jaar een Gemeenteleidersteam. In oktober 2009 is op een bijzondere ledenvergadering het huidige bestuur gekozen. Na een periode van bidden en vasten is er tijdens deze vergadering gekozen voor het huidige bestuur. Dit bestuur is door de Gemeente met een ruime meerderheid van stemmen gekozen (75%)

Leven met God is een groeiproces en de Heer voegt stapsgewijs steeds meer mensen aan Zijn gemeente toe, gelukkig ook in Huizen bij de PGH. Momenteel bestaat de Gemeente uit een kleine 70 leden.

 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu