Welkom Spreading the Word / Impacting lives / Building the Kingdom

Recente preken

Laatste nieuws

RSS Dagelijks Woord

 • zaterdag 22 oktober 2016 - Psalmen 31:2-3
  Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. -- Psalmen 31:2-3
 • vrijdag 21 oktober 2016 - Kolossenzen 1:17-18
  Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. -- Kolossenzen 1:17-18
 • donderdag 20 oktober 2016 - Efeziers 3:14-16
  Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest. -- Efeziers 3:14-16
 • woensdag 19 oktober 2016 - Spreuken 16:9
  Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat. -- Spreuken 16:9
 • dinsdag 18 oktober 2016 - Galaten 5:25-26
  Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. -- Galaten 5:25-26

Toekomstige activiteiten