Welkom bij Pinkstergemeente Huizen. Onze slogan: Spreading the Word / Impacting lives / Building the Kingdom

Recente preken

Laatste nieuws

RSS Dagelijks Woord

 • vrijdag 26 augustus 2016 - Jesaja 55:8-9
  Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. -- Jesaja 55:8-9
 • donderdag 25 augustus 2016 - Filippenzen 2:14-15
  Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. -- Filippenzen 2:14-15
 • woensdag 24 augustus 2016 - 1 Petrus 2:19
  Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. -- 1 Petrus 2:19
 • dinsdag 23 augustus 2016 - Psalmen 139:14-15
  Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. -- Psalmen 139:14-15
 • maandag 22 augustus 2016 - Hebreeen 10:23-24
  Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. -- Hebreeen 10:23-24

Toekomstige activiteiten